2
: 1
: 1.2 .
: 0
: 0 .
- 100
80% . 1 200 .
...
#
1395 2.88 . 64.52% 2.00 .
1390 Abdulkhay Askarov 1.93 . 53.05% 1.13 .
1357 4.80 . 80.00% 4.00 .
1344 Otabek Isxakov 11.89 . 80.91% 10.00 .
1334 Abdulkhay Askarov 3.60 . 50.00% 2.00 .
1331 ⇐ ℓ☓વ⇒ 2.80 . 66.67% 2.00 .
1317 5.60 . 66.67% 4.00 .
1284 21.60 . 90.91% 20.00 .
1280 1.80 . 50.00% 1.00 .
1278 3.43 . 72.45% 2.63 .